Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
Ludzie mają blizny w różnych dziwnych miejscach. To jak mapa ich przeszłości, ślady starych ran.
— "Grey's Anatomy" 03x18
7044 879d 390
By Lindsey Kustusch
5761 6b76 390
Reposted frommayamar mayamar viaarrependimento arrependimento
Potrzebuję być doceniana, nawet za błahostki, bo przez większość czasu myślę, że jestem nic nie warta.
Reposted fromextract extract viaiamawinrar iamawinrar
6885 a261 390
7845 205f 390
Reposted fromwestwood westwood vianayantara nayantara
Ty sam musisz w siebie wierzyć, sam próbować, nie oglądać się ciągle na innych. A że trzeba czasami zacisnąć zęby, no, to takie już jest życie. Samo nic nie przyjdzie, wszystko trzeba zdobywać.
Reposted frominpassing inpassing
2918 9f8d 390
Reposted fromlove-autumn love-autumn viamehhh mehhh
8457 cc55 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viamehhh mehhh
Wraca się jedynie do tych, których się kocha. Nie wraca się tam, gdzie jest się tylko kochanym. Wraca się wyłącznie do tych, których się kocha. Albo nie wraca się nigdzie i do nikogo.
— Leopold Tyrmand
Reposted fromextract extract viamehhh mehhh
9309 ca39 390
Reposted fromkimik kimik vianayantara nayantara
KAŻDY SIĘ WSTYDZI. KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY, ŻE NIE JEST ŁADNY, ŻE ZA MAŁO WIE I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU. KAŻDY.
5977 c7b3 390
5029 a276 390
Reposted fromiliii iliii vianayantara nayantara
Jest taki moment, w którym zaczynasz widzieć trochę inne rzeczy, trochę więcej.
Reposted fromprecelka precelka viaarrependimento arrependimento
5559 e08c 390
Reposted fromxhiatusx xhiatusx viaarrependimento arrependimento
Uwielbiam rozmawiać z Tobą w nocy, tuż przed snem. Jesteś najwspanialszym happy endem dnia, jaki tylko można sobie wyobrazić, bez względu na to, jak podły czy dobry ten dzień był.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl